Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

piatok 16. januára 2009

Stalingradské T-34 v službách Wehrmachtu a SS / Stalingrad´s T-34 in Wehrmacht and SS service


Tank má vymenené pôvodné odlievané kolesá za pogumované.
Tank has changed original cast wheels for new rubber rimmed ones.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára