Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

piatok 9. januára 2009

STZ T-34 mod.42 (odlievaná veža) - časť 1 / STZ T-34 mod.42(cast turret) - part 1Kus ukoristený Nemcami.
Piece captured by Germans.


Jeden z preživších tankov výroby STZ, máj 1945, Československo. Všimnite si vymenených poajzdových kolies.
One of survived STZ production tanks, May 1945, Czechoslovakia. Note replaced roadwheels.
Iný pohľad na ten istý stroj.
Another view on same machine.
Tanky zničené v bojoch.
Tanks destroyed in battle.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára