Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

piatok 16. januára 2009

STZ T-34 mod.42(zváraná veža) - časť 2 / STZ T-34 mod.42(welded turret) - part 2


Opustený stroj.
Abandoned machine.

Vozidlo v nemeckých službách. Prúžky na hlavni znamenajú počet víťazstiev nad nepriateľom.
Vehicle in German service. Stripes on barrel means number of victories over enemy.

Iný tank v nemeckých službách. Všimnite si dodadočne nainštalovanej veliťeľskej vežičky z tanku Panzer III/IV.
Another tank in German service. Note additionaly installed commander´s cupola from Pz.III/IV tank.

T-34 ukoristená a používaná talianskou armádou.
T-34 captured and used by Italian army.

Iný záber na ten istý tank.
Another view on same tank.

Iný záber na ten istý tank.
Another view on same tank.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára