Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

streda 4. februára 2009

Stalingradské T-34 v Červenej armáde - časť 2 / Stalingrad´s T-34 in Red Army service - part 2Tanky vzoru 1942 vyprodukované v závode č. 264.
Tanks of model 1942 produced in No.264 factory.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára