Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

streda 4. februára 2009

STZ T-34 mod.41(zváraná veža) - časť 2 / STZ T-34 mod.41(welded turret) - part 2
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára