Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

streda 4. februára 2009

STZ T-34 mod.41(odlievaná veža) - časť 2 / STZ T-34 mod.41(cast turret) - part 2
Tank patriaci pravdepodobne 1. gardovej tankovej brigáde,boj o Moskvu, Január 1942.
Tank probably belonging to 1. Guards tank brigade, battle for Moscow, January 1942.

Plameňometný OT-34 vyrobený v STZ. Plameňomet bol ištalovaný namiesto korbového guľometu.
Flamethrower tank OT-34 manufactured in STZ. Flamethrower was installed in place of hull machine gun.

Všimnite si nezvyklého prídavného panciera na bokoch veže.
Note uncommon type of additional armour.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára