Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

streda 4. februára 2009

STZ T-34 mod.42(zváraná veža) - časť 3 / STZ T-34 mod.42(welded turret) - part 3




Na dvore výrobného závodu č.264. Tanky pripravené na odovzdanie jednotkám.
At No.264 factory yard. Tanks are prepared for forwarding to battle units.

Ďalší pohľad na tie isté tanky a ťahače STZ-5. Všimnite si prídavného panciera na čele korby T-34.
Another view on same tanks and STZ-5 tractors. Note additional armour on glacis of T-34.

Tanky čakajúce na odpravenie na frontu.
Tanks waits for sending to front.





Opustené a zničené tanky T-34 produkcie závodu č.264. Vpravo ľahký tank T-60.
Abandoned and destroyed T-34´s from factory No.264. On right side of photo is T-60 light tank.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára