Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

štvrtok 16. apríla 2009

Stalingradské T-34 v Červenej armáde - časť 3 / Stalingrad´s T-34 in Red Army service - part 3


Stroj neznámej jednotky, Kalininský front, leto 1942
Machine of unknown unit, Kalinin front, summer 1942

T-34 neznámej jednotky 62. armády, Don, september 1942
T-34 from unknown unit of 62nd Army, Don, September 1942

T-34 z 84.obrenenej brigády, Charkov, máj 1942
T-34 from 84th armored brigade, Kharkov, May 1942

Tank patriaci 5. gardovej tankovej brigáde, Juho-Západný front, máj 1942
Tank of 5th Guard tank brigade, South- Western front, May 1942
Tank neznámej jednotk 1943
Tank of unknown unit, Southern front, 1943 year

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára