Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

nedeľa 5. apríla 2009

STZ T-34 mod.42(zváraná veža) - časť 4 / STZ T-34 mod.42(welded turret) - part 4
Stroje zničené v bojoch.
Machines destroyed during fights.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára