Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

streda 24. februára 2010

STZ T-34 mod.41(odlievaná veža) - časť 3 / STZ T-34 mod.41(cast turret) - part 3


Generálmajor Michajlov (vľavo) a brigádny komisár Kaplustov rozoberajú posledné detaily pred útokom 5. gardovej tankovej brigády, ktorej patria tanky v pozadí. Prvý je z produkcie STZ. Máj 1942, oblasť Charkova.
Major- General Michaylov (on the left side) and brigade commissar Kaplustov study last details before attack of 5th Guard tank brigade, which tanks are in background. First of tanks is from STZ production. May 1942, Kharkov region.

Opustený tank skorej produkcie nabehnutý na nemeckom dele. Fotografia je kolorovaná.
Abandoned tank of early production which ran up the German gun. Photo is colored.


Tank neskoršej produkcie roku 41. Usudzujúc podľa diery v pravom boku veže, stroj bol pravdepodobne zničený zásahom zbrane veľkého kalibru.
Tank of later 1941 production. Inferring from hole in right side of turret, machine was destroyed with big calibre weapon.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára