Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

sobota 22. mája 2010

STZ T-34 mod.42(zváraná veža) - časť 5 / STZ T-34 mod.42(welded turret) - part 5
Pozornostihodný snímok zničenej T-34, ktorej výbuch odtrhol vežu a otočil ju hore nohami.
Attractive photo of destroyed T-34 which has turret teared off and turned upside-down by explosion.

Zaujímavý snímok zničeného tanku, ktorému chýba jedno pojazdové koleso. Povšimnite si mazivo pretekajúce spopod krytiek ložísk pojazdových kolies.
Interesting photo of destroyed tank which hasn´t one roadwheel. Note the oil fluent from under bearing covers of roadwheels.
Stroj zničený počas bojov v meste.
Machine destroyed during fights inside the city.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára