Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

pondelok 9. mája 2011

Stalingradské T-34 v Červenej armáde - časť 4 / Stalingrad´s T-34 in Red Army service - part 4


T-34/76 septembrovej produkcie roku 1941. Patril 11. samostatnej tankovej brigáde 26. samostatnej armády, október 1941.
T-34/76 of September 1941 production. It belonged to 11th indipendent tank brigade of 26th indipendent army, October 1941.

Stroj vyrobený v závode STZ, pravdepodobne v novembri 1941. Patril 1. gardovej tankovej brigáde, Západný front, január roku 1942.
Machine produced in STZ factory, probably in November 1941. It belonged to 1st Guard tank brigade, Western front, January 1942.
T-34 vyrobený na konci októbra 1941. Stroj už mal liate celooceľové pojazdové kolesá a prídavné palivové nádrže. Západný front, november 1941.
T-34 produced in late October 1941. Machine has casted all-steel roadwheels and additional fuel tanks. Western front, November 1941.
T-34/76 októbrovej produkcie roku 41. Stroj patril 21. samostatnej tankovej brigáde, Západný front, november 1941. Zaujímavé je označenie na boku korby.
T-34/76 of October 1941 production. Machine belonged to 21st indipendent tank brigade, Western front, November 1941. Interesting is marking on side of hull.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára