Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

nedeľa 29. januára 2012

STZ T-34 mod.41(zváraná veža) - časť 4 / STZ T-34 mod.41(welded turret) - part 4Všetky foto smerom nahor: T-34 vyrobené v decembri 1941 v STZ, Západný front, február 1942.
All photos above: T-34 produced in December 1941 in STZ factory, Western front, February 1942.
Pechota na známom tanku T-34 "Ďeržinskij" sa pripravuje k útoku.
Infantry on well known T-34 tank "Dherzhinskiy" prepares to attack. 
 Rovnaký stroj z iného pohľadu.
Same machine from another view.
 Zničený tank T-34. Na snímke je dobre viditeľné uchytenie zadného plátu veže.
Destroyed T-34 tank. From photo is clearly visible attachment of rear turret panel.
Kolorovaná fotografia dvoch T-34 s prídavným pancierovaním, inak nazývanými aj T-34E (E = Ekranirovanyj = s prídavným pancierom).
Coloured photo of two up armored T-34s, also known as T-34E (E = Ekranirovanyj = up armored).


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára