Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

utorok 28. februára 2012

Stalingradské T-34 v Červenej armáde - časť 5 / Stalingrad´s T-34 in Red Army service - part 5

 Tank model 1942 so zvarovanou vežou poľského 1. tankového pluku v pôsobiaceho v rámci Červenej armády. Júl 1943.
Tank  of 1942 production with welded turret. It belongs to 1st Polish tank regiment which came under Red army command. July 1943.
 T-34 vzor 1941 so zvarovanou vežou, neznáma jednotka 6. armády, región Charkova, február - marec 1942.
T-34 model 1941 with welded turret, unknown unit of 6th Army, Kharkov region, February - March 1942.
  T-34 vzor 1941 so zvarovanou vežou, neznáma jednotka 6. armády, región Charkova, február - marec 1942.
T-34 model 1941 with welded turret, unknown unit of 6th Army, Kharkov region, February - March 1942.


 Tri tanky so spoločným vežovým označením L2-KS operovali v rámci jednej bojovej skupiny. Juhozápadný front, charkovský smer. marec 1942. Tank niesli nápisy (zhora nadol): Ščors (farebná podoba už bola v tejto sekcií prezentovaná pred časom), Oržonikidze a Deržinskij.
Three tanks with same turret code L2-KS which operated in one group. South -Western front, Kharkov direction, March 1942. Tanks were named (from up to down): Schors (its colour scheme was presented in this section before time), Orchonikize and Dherzhinskiy.
 Tank vzoru 1942 s liatou vežou 27. tankovej brigády, Stalingradský front, október 1942.
Tank with casted turret from 1942 production batches, 27th tank brigade, Stalingrad front, October 1942.
T-34 vyrobená v roku 1942, s odlievanou vežou,39. tanková armáda, Mandžusko, september 1945. Povšimnite si vymenených pojazdových kolies za nové s gumovými obručami a pridané zábradlia pre pechotný výsadok. Na veži niesol nápis Bars. 
 T-34 produced in 1942, with casted turret, 39th tank army, Manchuria, September 1945. Note changed roadwheels for rubber rimmed type and added handrails for assault troops. It has name Bars.
 T-34 vzor 1941 s liatou vežou, 46. samostatná tanková brigáda, Volchovský front, december 1941.
T-34 model 41 with casted turret, 46th indipendent tank brigade, Volkhov front, December 1941.
 Iná podoba T-34 vzor 1942, ktorá tu už bola publikovaná. Tank patril 5. tankovej armáde Brjanského frontu, júl 1942. Nápis na veži je Za Stalina.
Another colour variant of  T-34 mod. 1942 which was also publicated here before some time. Tank belonged to 5th tank army of Bryansk front, July 1942. Inscription on turret is Za Stalina or translated to English For Stalin.
 Tank model 1941 s liatou vežou, Možajská obranná línia, október 1941. Patril pravdepodobne 20 tankovej brigáde.
Tank of 1941 production, casted turret, Mozhaysk defence line, October 1941. It probably belonged to 20th tank brigade.
 T-34 vzor 41 s liatou vežou v bielom zimnom kamuflážnom nátere. Na tanku by nebolo inak nič zvláštne, keby nepatril Ivanovi Ľjubuškinovi z 1. gardovej tankovej brigády, ktorý počas bojov pod Moskvou na tomto stroji zlikvidoval doložene 20 nepriateľských tankov a bližšie nešpecifikovaný počet diel, čo ho zaraďuje spolu Dimitrijom Lavrinenkom medzi najlepších tankistov Červenej armády.
T-34 of 1941 production with casted turret in white winter camouflage scheme. It looks like only common tank but it belongs to Ivan Lubushkin from 1st Guards tank brigade, who surely destroyed on this machine 20 enemy tanks and unknown number of guns. This fact make from this person, together with Dimitriy Lavrinenko, one of best tankers of Red army.
 Na melitopolskom smere pri bojoch o Krym sa nachádzal aj tento T-34 vzor 1942 závodu číslo 264 so zváranou vežou, september 1943.
On Melitopol direction during fights of Crimea fought also this T-34 model 1942 with welded turret from No.264 factory , September 1943.
 Tank vzoru 1942 s odlievanou vežou neznámej jednotky 1. tankovej armády, ktorá sa účastnila bojov o Obojan v kurskom oblúku. Júl 1943.
Tank from 1942 production with casted turret. It belonged to unknown unit under command of 1st tank army, fights for Oboyan in Kursk area. July 1943.
Stroj výrobného vzoru 1942 so zvarovanou vežou neznámej jednotky Západného frontu, január 1944. Povšimnite si vymeneného prvého a posledného pojazdového kolesa za nové s gumovou obručou.
Machine of 1942 production model with welded turret used by unknown unit of Western front, January 1944. Note changed first and last roadwheels for new ones with rubber rims.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára