Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

sobota 4. februára 2012

STZ T-34 mod.41(odlievaná veža) - časť 4 / STZ T-34 mod.41(cast turret) - part 4

 Tank navagonovaný a pripravený na odvoz k frontovej línií. Na snímke je dobre vidieť vežové číslo 12.
Tank loaded on flat car and prepared for transport to front line. Turret number 12 is clearly visible.
 Sovietske vojská, presúvajúce sa na front, prechádzajú okolo tanku T-34.
Soviet troops that heading to front passing T-34 tank.

 Zničené T-34. Tank stalingradskej produkcie v popredí má silne znečistený zadný plát korby mazivom.
Destroyed T-34s. Tank of Stalingrad production in front view is strongly polluted with oil or other lubricant.
 Oprava veže v poľných podmienkach. Január roku 1942.
Repair works on tank turret. January 1942.
 Tank zničený pod Mcenskom, patriaci 11. tankovej brigáde. Pravdepodobne október roku 1941.
Tank of 11th tank brigade destroyed near Mcensk. Probably October of 1941 year.
 Foto dokumentujúce nie práve jednoduchú prácu - poľnú údržbu tanku v zimnom období. Január 1942.
Photo that shows not too easy work - field repair of tank in winter conditions. January 1942.
 Stroj účastnici sa bitky pod Moskvou, prislúchajúci 1. gardovej tankovej brigáde.
Machine that was used in battle for Moscow. This T-34 belonged to 1st Guard tank brigade.

 Stroj skoršej produkcie roku 1941. Tank je zaujímavý svojím zimným kamuflážnym náterom.
Machine of earlier 1941 production. It has interestingly painted winter camouflage.

Oba snímky vyššie: Tanky Západného frontu sa presúvajú na front. Január roku 1942.
Both photos above: Tanks of Western front moves ahead to front line. January 1942.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára