Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

štvrtok 13. júna 2013

STZ T-34 mod.41(odlievaná veža) - časť 5 / STZ T-34 mod.41(cast turret) - part 5

Nasledujúce fotky môžete nájsť na stránke / Following photos you can find on site:
http://otvaga2004.ru/tanki/tanki-fotogalereya/tank-t-3476-tambovskij-kolxoznik/

Nasledujúce fotografie ukazujú asi jediný vo funkčnom stave dochovaný exemplár T-34 stalingradskej výroby. Tank sa nachádza v zbierke múzea Vadima Zadorožného v moskovskej oblasti. Je skvelé, že vďaka chlapcom z tohto múzea uzrelo svetlo sveta okrem tejto T-34 model 41 aj mnoho ďalších vozidiel, ako niekoľko ľahkých tankov T-60 (je ich vidno aj pozadí na týchto fotkách) či obojživelných T-37.
Súdiac podľa detailov konštrukcie, tank pochádza z výrobného obdobia tesne pred koncom roka 1941.
Following photos showing us probably the only functional T-34 which was maded in Stalingrad. Tank is a part of collection of vehicles in Vadim Zadorozhniy museum in Moscow region. It is great that thanks to guys from this museum we can see today not only this T-34 model 1941 but also several T-60 light tanks (you can see them on these photos in background) or ambhibious tanks T-37.
Judging by construction details, tank was produced during end period of 1941 year.
Čelný pohľad ukazuje typické detaily tohto výrobného obdobia - kombinácia prinitovaných krompáčovitých ťažných hákov, guľometného streliska v korbe bez pancierového štítu a poklop vodiča ranného typu s troma periskopmi.
Frontal view showing typical details of this production period - combination of rivetted pickaxe shaped towing hooks, hull machine gun mount without armoured shield and older type driver´s hatch with three periscopes. 


Tank má už celooceľové pojazové kolesá.....
Tank has all steel roadwheels......

Pojazdové kolesá majú striedavo jedno kratšie a jedno dlhšie výstužné rebro...typický znak pre stalingradskú produkciu.
Roadwheels has brace ribs - alternately one shorter and one longer...typical sign for Stalingrad production.
Ľavé hnacie koleso je staršieho typu.
Left driving wheel is an older type.


Zadný pohľad nám ukazuje dva typy pásov použité na tomto tanku....pravdepodobne výsledok rekonštrukcie. Ľavý je 550 mm široký novší typ a na pravej strane je skorší 500 mm široký typ s "V" vzorom na každom druhom článku, tzv. "stalingradský typ". "Stalingradský typ" bol používaný od novembra 1941.
Rear view showing us two types of tracks used on this tank...probably result of reconstruction. Left one is 550 mm wide newer type and on the right side is earlier 500 mm wide type with "V" chevron on every second track link, so called "stalingrad type" tracks. "Stalingrad type" was used from November 1941.
Kryt brzdovratného zariadenia je stále klasického "lomeného" typu.
Cover of reversing mechanism is still an classic "broken" type.Bok veže nesie známky opráv zváraním.
Side of turret has signs from reconstruction with welding.
Pravé hnacie koleso je novšieho typu.
Right driving wheels is an newer type.Pre celú stalingradskú výrobu typický obdĺžnikový poklop prístupu k štartéru.
Rectangular hatch that covers access to starter is typical for whole Stalingrad production.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára