Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

piatok 7. júna 2013

STZ T-34 mod.41(zváraná veža) - časť 5 / STZ T-34 mod.41(welded turret) - part 5

Zničený tank neznámej jednotky. Za povšimnutie stojí opotrebenie zimnej kamufláže a zlomené stredné pojazdové koleso, ktoré jasne ukazuje krehkosť liatej ocele.
Destroyed tank of unknown unit. Note heavily weathered winter camouflage and broken middle roadwheel, which clearly shows fragility of cast steel.
T-34 patriaca jednotkám Vlasovovej ROA.
T-34 which belongs to general Vlasov´s ROA.
Stroj neznámej jednotky počas útoku niekde v uliciach Stalingradu v zime 1942.
Vehicle of unknown unit during attack somewhere in streets of Stalingrad, winter 1942.
Tank v narýchlo maskovanom postavení. Obrana východného brehu Donu, ústup k u Stalingradu, 1942.
Tank in a hurry camouflaged position. Defence of east bank of Don river, retreat to Stalingrad, 1942.
T-34 v oprávarenskom závode v Moskve. Podľa kamufláže je pravdepodobné, že tank patril k 1.gardovej tankovej brigáde, boj pod Moskvou,1941/42.
T-34 v repair factory in Moscow. Judging by its camouflage, tank probably took part in battle of Moscow as part of 1st Guard tank brigade, winter 1941/42.
Zničený stroj stalingradskej výroby niekde na stepi v okolí Stalingradu. Vďaka veľkému rozlíšeniu fotografie je pekne patrné opotrebenie bielej zmývateľnej farby.
Destroyed machine of STZ production somewhere in steppe in surrounding of Stalingrad city. Thanks to big resolution of photo we have detailed look at heavily worn washable white colour.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára